Verkorte huurvoorwaarden

Huurder dient zich te legitimeren en een door verhuurder te bepalen waarborgsom te voldoen. Minimale huurtermijn is 1 dag = 24 uur. Gebreken en schade ontstaan door ondeskundig gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. Huur vangt aan op het moment dat het gehuurde ons depot verlaat en eindigt op het moment van terugkeer in ons depot. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en het dagelijks onderhoud van het gehuurde materieel.

Het gehuurde materieel dient schoon en compleet te worden geretourneerd, evt. schoonmaakkosten en reparaties c.q. vermissingen worden aan de huurder doorberekend. Al het gehuurde dient verzekerd te worden door huurder. Brandstoffen, oliën en vetten zijn voor rekening van huurder. Alle door ons afgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verzekerings-, transport- en arbeidskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.

Slijtage kosten

Dozenboren
Diameter 82mm diamant € 15,-/keer
Slijtage boven de 0,3 mm kost € 5,-/0,1 mm extra

Kroonboren
Diameter tot 100mm min. tarief € 15,-/keer
Slijtage boven de 0,3 mm kost € 5,-/0,1 mm extra
Vanaf 101 tot 200 mm min. tarief € 25,-/keer
Slijtage boven de 0,3 mm kost € 10,-/0,1 mm extra

Bladslijtage Diamantzaagbladen
Minimum tarief tot 200mm € 15,-/keer
Slijtage boven de 0,3 mm kost € 5,-/0,1 mm extra
Minimum tarief tot 300 mm € 25,-/keer
Slijtage boven de 0,3 mm kost € 10,-/0,1 mm extra
Minimum tarief tot 400 mm € 30,-/keer
Slijtage boven de 0,3 mm kost € 10,-/0,1 mm extra
Minimum tarief > 400 mm € 35,-/keer
Slijtage boven de 0,3 mm kost € 15,-/0,1 mm extra> UITHAALLOON / BEITELHUUR
Punt- en platte beitel € 5,-/keer, asfaltbeitel € 10,-/keer.
Min. tarief rex-beitel is huurtarief plus de slijtagekosten (gedeelte van de kostprijs)> BLOKKENSLIJTAGE vloerschuurmachine € 10,-/mm (3 stuks)> MESSENSLIJTAGE tapijtstripper € 10,-/keer

Freeskosten
Sleuvenfreesmachine € 15,-/keer

Rolslijtage (Vloeropruwmachine)
Bouchardeerrollen / straallamellen € 25,-/mm
Widiaset € 365,-/set (koop)
Slijtage bouchardeerkoppen is inbegrepen in huurtarief

Gassen en Brandstoffen
Af te rekenen tegen dagprijzen.

Transport- en servicekosten
Binnen een straal van 11 km van een verhuurvestiging wordt € 45,- per keer in rekening gebracht voor goederen die op de auto worden vervoerd. Voor goederen die achter de auto worden vervoerd, wordt € 65,- per keer berekend.

Buiten een straal van 11 km van een verhuurvestiging, zijn de kosten afhankelijk van de afstand, de huurperiode en de mogelijkheden van het combineren van de transporten. Prijzen kunt u opvragen bij onze verhuurvestigingen.