Geachte relatie,

Op zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Binnen Huurmaat hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste best om de dienstverlening aan klanten op het gebruikelijke hoge peil te handhaven.

Vestigingen geopend.

Onze Huurmaatvestigingen zijn zoals gebruikelijk geopend en bemand. Daarnaast zijn wij telefonisch en via e-mail normaal bereikbaar tijdens de gebruikelijke openingstijden.
Onze website is permanent beschikbaar.

Leveringen van materieel blijven vooralsnog op de bekende wijze doorlopen.

Wel hebben wij onze medewerkers gevraagd de werkwijze van afleveren en ophalen aan te passen en de maximale hygiëne maatregelen in acht te nemen.  Dit kan er toe leiden dat u gevraagd wordt extra handelingen bij aflevering of ophalen van materieel zelf te verrichten. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.

Zodra wij wijzigingen in onze dienstverlening moeten doorvoeren als gevolg van verdere maatregelen in verband met het coronavirus, informeren we u via onze website en via de e-mail.

Met vriendelijke groet,

Ernst Barthen
Huurmaat BV